Tampereen yliopiston avaintiedot 2017

Tiedekunnat

Johtamiskorkeakoulu (JKK)
Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)
Luonnontieteiden tiedekunta (LUO)
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (MED)
Viestintätieteiden tiedekunta (COMS)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

Erillisyksiköt

Kielikeskus
Kirjasto
Laboratoriopalvelut
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Opiskelijat

Tutkinto-opiskelijat 31.12.2017
Perustutkintoa suorittavat 11 877
Ulkomaalaisia perustutkinto-opiskelijoita 480
Tampere3-ristiinopiskelijoita 784
Tohtorin tutkintoa suorittavat 1 519
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutettavat  1 333

Hakijat

(pää- ja erillisvalinnat) 18 233

Tutkintojen ulkopuoliset opiskelijat

Avoin yliopisto 5 162
Täydennyskoulutus 2 515

Henkilökunta

(henkilötyövuodet) 1 970
Opetus- ja tutkimushenkilökunta 1 287
josta professorit ja tutkimusjohtajat 241
Muu henkilökunta 883

Tutkinnot

Alempia korkeakoulututkintoja 1 038
Ylempiä korkeakoulututkintoja 1 255
Tohtorin tutkintoja 107

Tutkimuksen huippuyksiköt

2012 – 2017 Yhteiskunnan historian huippuyksikkö
2014 – 2019 FinMIT, Centre of Excellence in Research on Mitchondria, Metabolism and Disease
2012 – 2017 The Finnish Centre of Excellence in Russian Studies – Choices of Russian Modernisation (Helsingin yliopiston koordinoima huippuyksikkö, jossa Tampereen yliopisto on mukana)
2014 – 2019 Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikkö (Oulun yliopiston koordinoima huippuyksikkö, jossa Tampereen yliopisto on mukana)

Tilat

(huoneisto-m2) 126 866

Kokonaisrahoitus

(1 000 euroa) 188 084
Yliopistolain mukainen valtionrahoitus 109 774
Täydentävä rahoitus 71 371

Organisaatio