Tiedettä ja tutkimusta yleisölle

Avoin luentosarja Suomalainen lapsuus, nuoruus ja perhe oli osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan ohjelmaa; monitieteisen yleisöluentosarjan pääjärjestäjä oli Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA. Studia generalia -luentosarjoissa käsiteltiin myös muun muassa journalismin tulevaisuutta ja polttopisteitä sekä Venäjän vallankumousta seurauksineen. Tampereen Lasten akatemiassa yhtenä aiheena oli lasten elämä sata vuotta sitten. Eurooppalaisessa Tutkijoiden yössä Tampereen yliopiston tutkijat kertoivat Suomen historian vaihtoehdoista, kaupunkien muutosvoimista ja Tampereen äänimaiseman muutoksista.

 

Lue lisää: