Ristiinopiskelu laajeni

Yliopiston tiedekunnat suunnittelivat koulutusta sekä sisäisesti että Tampere3-yhteistyössä. Uuden yliopiston syntyä ennakoiva Tampere3-ristiinopiskelu laajeni edelleen. Kolmen korkeakoulun opiskelijat voivat suorittaa opintojaksoja myös muiden Tampere3-korkeakoulujen opetustarjonnasta; opintojaksoja oli valittavina jo yli tuhat. Näihin opintoihin hakijoita oli yli 800 ja yksittäisille opintojaksoille ilmoittautui lähes 2 600 opiskelijaa, 22 ja 42 prosenttia edellisvuotta enemmän. Elokuussa Tampereen yliopiston verkkosivuilla julkaistiin Opiskelun opas, joka kokoaa yhteen kaikki opintoja ja opiskelua koskevat ohjeet.

Lue lisää: