Kansainvälisen henkilöstön osuus kasvoi

Tampereen yliopistossa oli vuoden aikana työssä keskimäärin 2 147 henkilöä. Opetus- ja tutkimushenkilökunnan osuus kasvoi 61 prosenttiin henkilötyövuosista, joita kertyi kaikkiaan 1 970. Henkilöstöstä 52 prosenttia oli määräaikaisia. Yliopisto vahvisti vuonna 2017 edelleen käytäntöjä, jotka tukevat  kansainvälisten rekrytointien ja kansainvälisen liikkuvuuden lisäämistä. Kansainvälisen henkilöstön määrä onkin kasvanut noin 40 prosenttia vuodesta 2010.  Vuonna 2017 yliopistossa työskenteli 200 ulkomaalaista työntekijää, ja vuoden lopussa ulkomaiden kansalaisia oli koko henkilöstöstä 9 prosenttia. Opetus- ja tutkimushenkilöstöstä ulkomaiden kansalaisia oli 13 prosenttia.

 

Lue lisää: