Kansainvälisyys painottuu ja kasvaa

Kansainvälisyys on yksi yliopiston uuden strategian painopistealueista. Se näkyy kasvavana koulutusvientinä, opiskelija- ja henkilökuntavaihtona ja kansainvälisinä rekrytointeina.  Tampereen yliopistolla on merkittävä rooli etenkin julkisen hallinnon ja opettajakoulutuksen viennissä. Kohdemaista tärkeimpiä ovat Thaimaa, Indonesia, Vietnam ja Kiina.

Lue lisää:

BioMediTech kehittää kansainvälistä toimintaansa

Yhdyskuntasuunnittelua Suomesta Namibiaan

Kansainvälistyminen kannattaa myös kasvatustieteissä

Terveystieteiden opiskelijat pääsivät ainutlaatuiseen kenttätyöhön Mongoliassa

Kesäkoulu kiinnostaa kansainvälisiä opiskelijoita

Professori ehdottaa jatko-opiskelijoille pakollista harjoittelua ulkomailla