Tampereen yliopiston avaintiedot 2016

Tieteenalayksiköt

BioMediTech (BMT)
Informaatiotieteiden yksikkö (SIS)
Johtamiskorkeakoulu (JKK)
Kasvatustieteiden yksikkö (EDU)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL)
Lääketieteen yksikkö (MED)
Terveystieteiden yksikkö (HES)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (YKY)

Erillisyksiköt

Kielikeskus
Kirjasto
Laboratoriopalvelut
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Opiskelijat

Tutkinto-opiskelijat 31.12.2016
Perustutkintoa suorittavat 11 810
Ulkomaalaisia perustutkinto-opiskelijoita 461
Tampere3-ristiinopiskelijoita 388
Tohtorin tutkintoa suorittavat 1 646
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutettavat  1 256

Hakijat

(pää- ja erillisvalinnat) 17 492

Tutkintojen ulkopuoliset opiskelijat

Avoin yliopisto 4799
Täydennyskoulutus 667

Henkilökunta

(henkilötyövuodet) 1 981
Opetus- ja tutkimushenkilökunta 1 190
josta professorit ja tutkimusjohtajat 190
Muu henkilökunta 791

Tutkinnot

Alempia korkeakoulututkintoja 881
Ylempiä korkeakoulututkintoja 1 139
Tohtorin tutkintoja 127

Tutkimuksen huippuyksiköt

2012 – 2017 Yhteiskunnan historian huippuyksikkö
2014 – 2019 FinMIT, Centre of Excellence in Research on Mitchondria, Metabolism and Disease
2012 – 2017 The Finnish Centre of Excellence in Russian Studies – Choices of Russian Modernisation (Helsingin yliopiston koordinoima huippuyksikkö, jossa Tampereen yliopisto on mukana)
2014 – 2019 Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikkö (Oulun yliopiston koordinoima huippuyksikkö, jossa Tampereen yliopisto on mukana)

Tilat

(huoneisto-m2) 127 330

Kokonaisrahoitus

(1 000 euroa) 184 581
Yliopistolain mukainen valtionrahoitus 108 847
Täydentävä rahoitus 67 481

Organisaatio